Tuesday, May 5, 2009

The Parachoke Stare

I walk, I talk
but nobody cares

I walk, I talk
but nobody hears

I walk, I talk
but nobody's there

And if they are
they give me
the parachoke stare

I walk
I don't know where

Everywhere I go I get
the parachoke stare

Don Van Vliet 1978I

No comments: